+31 (0) 172 26 30 94 info@alterlaw.nl

Artikelen

Om onze cliënten over bepaalde onderwerpen te informeren, schrijven we van tijd tot tijd artikelen. Als u vragen heeft over een specifiek artikel, neem dan gerust contact met ons op.

De rechten en plichten van franchisegever en franchisenemer

De rechten en plichten van franchisegever en franchisenemer

Op 1 januari 2021 is de Wet franchise inwerking getreden. Deze nieuwe wet regelt de verhouding tussen de franchisegever en de franchisenemer. Franchisegevers zijn personen die een bepaalde operationele, commerciële en organisatorische formule hebben ontwikkeld, waarmee uniforme producten of diensten door verschillende ondernemers kunnen worden aangeboden. Deze ondernemers worden de franchisenemers genoemd.

Lees meer
Zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming

Zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming

Krapte op de woningmarkt heeft ertoe geleid dat particuliere kopers, veelal starters en middeninkomens, moeite hebben om een betaalbare woning te kopen. De overheid heeft dit probleem proberen te verhelpen door wetgeving aan te passen. Dit heeft geleid tot de introductie van twee begrippen: zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming.

Lees meer
Tijdens reis van de trap gevallen: reisbureau aansprakelijk?

Tijdens reis van de trap gevallen: reisbureau aansprakelijk?

De vakantieganger die tijdens de reis van de trap valt en hierdoor letselschade oploopt. Heel vervelend! Kan hij hiervoor het reisbureau aansprakelijk stellen? Naar het oordeel van de rechtbank heeft het reisbureau niet conform de reisovereenkomst gehandeld en dus is het reisbureau aansprakelijk voor de schade.

Lees meer
Wanneer is er sprake van oneerlijke handelspraktijken of bedrog bij de koop van vastgoed?

Wanneer is er sprake van oneerlijke handelspraktijken of bedrog bij de koop van vastgoed?

Het komt regelmatig voor dat koper en verkoper van vastgoed een geschil hebben over hetgeen wat verkocht is. In een recente zaak ging het om een bijzonder geval: de vraag was of koper de gesloten koopovereenkomsten met verkoper kan vernietigen op grond van oneerlijke handelspraktijken, bedrog of misbruik van omstandigheden. Als de vordering zou slagen, hoefde de koper de contractuele boete niet te betalen door de vernietiging van een van de koopovereenkomsten door verkoper. Naar het oordeel van de rechtbank kan er op geen van alle een geslaagd beroep worden gedaan.

Lees meer
Kun je rechten ontlenen aan bouwtekeningen en verkoopbrochures van vastgoed?

Kun je rechten ontlenen aan bouwtekeningen en verkoopbrochures van vastgoed?

In deze zaak ging het om de vraag of er sprake was van non-conformiteit. Op grond van artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper verplicht een zaak af te leveren die beantwoordt aan de overeenkomst. De koper mag dus verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de afwezigheid niet behoefde te betwijfelen. Koper stelt zich in deze zaak op het standpunt dat er sprake is van non-conformiteit en beroept zich hierop de verkoopbrochure, terwijl gedaagde duidelijk had aangegeven dat daar geen rechten aan kunnen worden ontleend.

Lees meer