+31 (0) 172 26 30 94 info@alterlaw.nl

Artikelen

Om onze cliënten over bepaalde onderwerpen te informeren, schrijven we van tijd tot tijd artikelen. Als u vragen heeft over een specifiek artikel, neem dan gerust contact met ons op.

Kan de werknemer de vaststellingsovereenkomst ontbinden wegens het niet op tijd krijgen van een WW-uitkering?

Kan de werknemer de vaststellingsovereenkomst ontbinden wegens het niet op tijd krijgen van een WW-uitkering?

In deze zaak heeft de werknemer de vaststellingsovereenkomst ontbonden. Het geschil gaat om de vraag of de werknemer gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden en vanaf wanneer de werkgever verplicht is het loon te betalen. De rechtbank oordeelt dat de werknemer het recht had om de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding van de overeenkomst heeft geen terugwerkende kracht waardoor het loon wordt betaald vanaf het moment dat de schriftelijke verklaring van de werknemer de werkgever heeft bereikt.

Lees meer
De rechten en plichten van franchisegever en franchisenemer

De rechten en plichten van franchisegever en franchisenemer

Op 1 januari 2021 is de Wet franchise inwerking getreden. Deze nieuwe wet regelt de verhouding tussen de franchisegever en de franchisenemer. Franchisegevers zijn personen die een bepaalde operationele, commerciële en organisatorische formule hebben ontwikkeld, waarmee uniforme producten of diensten door verschillende ondernemers kunnen worden aangeboden. Deze ondernemers worden de franchisenemers genoemd.

Lees meer
Zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming

Zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming

Krapte op de woningmarkt heeft ertoe geleid dat particuliere kopers, veelal starters en middeninkomens, moeite hebben om een betaalbare woning te kopen. De overheid heeft dit probleem proberen te verhelpen door wetgeving aan te passen. Dit heeft geleid tot de introductie van twee begrippen: zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming.

Lees meer
Wanneer is er sprake van oneerlijke handelspraktijken of bedrog bij de koop van vastgoed?

Wanneer is er sprake van oneerlijke handelspraktijken of bedrog bij de koop van vastgoed?

Het komt regelmatig voor dat koper en verkoper van vastgoed een geschil hebben over hetgeen wat verkocht is. In een recente zaak ging het om een bijzonder geval: de vraag was of koper de gesloten koopovereenkomsten met verkoper kan vernietigen op grond van oneerlijke handelspraktijken, bedrog of misbruik van omstandigheden. Als de vordering zou slagen, hoefde de koper de contractuele boete niet te betalen door de vernietiging van een van de koopovereenkomsten door verkoper. Naar het oordeel van de rechtbank kan er op geen van alle een geslaagd beroep worden gedaan.

Lees meer