+31 (0) 172 26 30 94 info@alterlaw.nl
Wanneer is er sprake van oneerlijke handelspraktijken of bedrog bij de koop van vastgoed?
27 maart 2022

Het komt regelmatig voor dat koper en verkoper van vastgoed een geschil hebben over hetgeen wat verkocht is. In een recente zaak ging het om een bijzonder geval: de vraag was of koper de gesloten koopovereenkomsten met verkoper kan vernietigen op grond van oneerlijke handelspraktijken, bedrog of misbruik van omstandigheden. Als de vordering zou slagen, hoefde de koper de contractuele boete niet te betalen door de vernietiging van een van de koopovereenkomsten door verkoper. Naar het oordeel van de rechtbank kan er op geen van alle een geslaagd beroep worden gedaan

Feiten

Verkoper houdt zich bezig met de aan- en verkoop van (landbouw)grond voor speculatieve doeleinden. Dit houdt in dat de verkoper grond verkoopt die mogelijk in waarde (flink) kan stijgen omdat er mogelijk gemeentelijke plannen zijn voor een specifieke stuk grond. Koper heeft twee percelen gekocht van verkoper. Op 28 maart 2019 is een koopovereenkomst tot stand gekomen tussen verkoper en koper met betrekking tot een van deze percelen. Op 2 september 2019 is tussen partijen een koopovereenkomst tot stand gekomen met betrekking tot het andere perceel.

Verkoper heeft op 13 februari 2020 koper in gebreke gesteld voor het niet nakomen van de betalingsverplichting uit de koopovereenkomst van 2 september 2019. Koper heeft aan verkoper laten weten dat hij na de koop navraag heeft gedaan en dat hij erachter is gekomen dat er geen plannen zijn voor ontwikkelingen van de grond. Dit, terwijl de verkoper gesteld zou hebben dat de ontwikkelingsplannen voor de grond te verwachten was in maart 2021. Koper stelt dat dit niet klopt en dat hij beide contracten wil beëindigen en dat hij de koopsom verhoogd met de kosten van de notaris terug wil hebben.

Verkoper heeft de koopovereenkomst van 2 september 2019 bij brief van 26 februari 2020 ontbonden en daarbij aanspraak gemaakt op de contractuele boete. Koper heeft de boete niet betaald aan verkoper en verder stelt koper dat beide koopovereenkomsten onder invloed van oneerlijke handelspraktijken, bedrog en misbruik van omstandigheden tot stand zijn gekomen.

Beoordeling

Naar het oordeel van de rechtbank slaagt het beroep op grond van oneerlijke handelspraktijken niet. Ten eerste is er niet gebleken van hardnekkig en ongewenst aandringen per telefoon door verkoper. Ook heeft koper nooit bezwaar gehad of gemaakt tegen de gang van zaken of gezegd hiervan niet gediend te zijn. Daarnaast is er geen sprake van verstrekte informatie die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden.

Voor een geslaagd beroep op bedrog is onder meer vereist dat degene die een onjuiste mededeling heeft geuit, dit willens en wetens heeft gedaan om te misleiden. In de koopovereenkomsten is uitdrukkelijk opgenomen dat de aankoop van de grond speculatief was en dat er geen garanties kunnen worden gegeven. Koper heeft de overeenkomsten voor ondertekening gelezen en was hiervan op de hoogte. Naar het oordeel van de rechtbank kan er ook geen geslaagd beroep worden gedaan op bedrog.

Volgens de rechtbank is van misbruik van omstandigheden evenmin sprake. Er is niet gebleken dat gedaagde niet bij volle verstandelijke vermogens de koopovereenkomsten heeft gesloten. Ook is onvoldoende gebleken van onervarenheid.

Is de koop van speculatieve aard, let er dan vooral op wat de partijen precies met elkaar overeenkomen. Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Over de auteur

Nurlan Agayev

Nurlan Agayev

LLM

Nurlan Agayev is specialist op het gebied van claims, incasso en contracten bij Alterlaw.
Sydney Vooijs

Sydney Vooijs

Ik vind het onwijs leuk om mensen te helpen die tegen een juridisch probleem aanlopen. Mijn passie ligt vooral in het aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht, arbeidsrecht en ondernemingsrecht

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Om onze cliënten up to date te houden, houden wij de jurisprudentie bij. In bondige, leesbare artikelen praten wij u bij over de ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Bedankt voor uw aanmelding