+31 (0) 172 26 30 94 info@alterlaw.nl
De rechten en plichten van franchisegever en franchisenemer
1 mei 2022

Op 1 januari 2021 is de Wet franchise inwerking getreden. Deze nieuwe wet regelt de verhouding tussen de franchisegever en de franchisenemer. Franchisegevers zijn personen die een bepaalde operationele, commerciële en organisatorische formule hebben ontwikkeld, waarmee uniforme producten of diensten door verschillende ondernemers kunnen worden aangeboden. Deze ondernemers worden de franchisenemers genoemd.

Grootste franchisebedrijven

De twintig grootste wereldwijde franchisegevers van 2022 zijn: KFC, 7-Eleven, McDonald’s, Marriott International, Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, Domino’s, Ace Hardware Corporation, Century 21, Subway, Wendy’s, InterContinental Hotels, Dunkins, RE/MAX, Tim Hortons, The Ups Store, Chick-fill-A, Snap-on tools en Hilton Hotels & Resorts. Hieronder worden de belangrijkste nieuwe regels benoemd en nader toegelicht.

Plichten franchisegever

De wet bepaalt dat de franchisegever een precontractuele informatieplicht heeft. De franchisegever is verplicht om bepaalde informatie vóór de sluiting van de overeenkomst aan de franchisenemer te geven. Het gaat om informatie die belangrijk is voor de franchisenemer, zodat hij goed kan oordelen of hij tot sluiting van de overeenkomst wil overgaan. Hierbij kan gedacht worden aan het concept van de overeenkomst, vergoedingen die de franchisenemer moet betalen en de financiële positie van de franchisegever. Daarnaast moet de franchisegever alle informatie vermelden die belangrijk is. Alle informatie moet minimaal vier weken vóór het sluiten van de overeenkomst aan de franchisenemer worden gegeven. Tijdens deze periode mag de franchisegever het concept niet negatief wijzigen en ook niet tot sluiting van de overeenkomst overgaan.

Na het sluiten van de overeenkomst rust op de franchisegever een algemene informatieplicht. Als de franchisegever de overeenkomst bijvoorbeeld wil wijzigen, dan moet hij dit op tijd aan de franchisenemer vermelden. Dat geldt ook als hij extra investeringen van de franchisenemer wil. Wederom geldt ook hier dat de franchisegever alle overige belangrijke informatie aan de franchisenemer moet geven. Verder is de franchisegever verplicht om minstens één keer per jaar overleg te voeren met de franchisenemer. De franchisegever is tot slot verplicht om bijstand en ondersteuning te verlenen aan de franchisenemer. Hierbij kan gedacht worden aan technische en commerciële ondersteuning.

Rechten en plichten franchisenemer

Ook de franchisenemer heeft verplichtingen. Ook hij moet tijdig informatie over zijn financiële positie geven voordat hij tot sluiting van de overeenkomst overgaat. Hoewel de franchisegever een precontractuele informatieplicht heeft, betekent dat niet dat de franchisenemer niets hoeft te doen. De franchisenemer heeft namelijk een zekere onderzoeksplicht. Dat betekent dat de franchisenemer de nodige maatregelen moet nemen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot ondertekening van de overeenkomst.

Bijzonder is dat de wet een instemmingrecht toekent aan de franchisenemers in de volgende situatie. Als de franchisegever de franchiseformule wil wijzigen en hiervoor een investering of andere kosten van de franchisenemer verlangt, invoert of wijzigt, heeft de franchisegever voorafgaande toestemming nodig van de meerderheid van de in Nederland gevestigde franchisenemers die dezelfde overeenkomst hebben gesloten met dezelfde franchisegever of van elke franchisenemer die zich in Nederland bevindt en door de wijziging wordt geraakt.

Over de auteur

Nurlan Agayev

Nurlan Agayev

LLM

Nurlan Agayev is specialist op het gebied van claims, incasso en contracten bij Alterlaw.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Om onze cliënten up to date te houden, houden wij de jurisprudentie bij. In bondige, leesbare artikelen praten wij u bij over de ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Bedankt voor uw aanmelding