+31 (0) 172 26 30 94 info@alterlaw.nl
Welke kosten kan ik claimen als ik letselschade heb opgelopen?
8 april 2022

Heeft u letselschade opgelopen? Dan is het handig om te weten waarvoor u allemaal een schadevergoeding kunt krijgen. In dit artikel gaan we in op de verschillende schadeposten en wordt er een onderscheid gemaakt tussen materiële en immateriële schade.

Materiële en immateriële schade

Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken, denk hier bijvoorbeeld aan beschadiging van uw eigendommen, misgelopen inkomsten, kosten voor het ziekenhuis, reiskosten etc. Immateriële schade is schade veroorzaakt door verdriet, pijn en verlies aan levensvreugde. Immateriële schade is niet direct in geld uit te drukken. Hoeveel u krijgt op basis van de immateriële schade is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Schadeposten

Materiële schadeposten

Huishoudelijke hulp

Indien u voor het ongeval meehielp in de huishoudelijke werkzaamheden, maar dit na het ongeval niet meer kunt voor een bepaalde periode en iemand anders de werkzaamheden van u moet overnemen, kunt u hiervoor schadevergoeding krijgen.

Zelfwerkzaamheid

Indien u voor het ongeval de huis- en tuinklusjes deed, zoals het onderhoud aan het huis en de tuin uitvoeren, en u na het ongeval hier niet meer toe in staat bent, kunt u hier schadevergoeding voor krijgen. Ook indien u iemand moet inhuren om bijvoorbeeld de schilderwerkzaamheden te verrichten, kunt u deze kosten vergoed krijgen.

Vervoerskosten

Alle vervoerskosten die u dient te maken naar bijvoorbeeld het ziekenhuis, de huisarts en de fysiotherapeut krijgt u voor een deel vergoed. De berekening van hoeveel u vergoed krijgt, wordt bepaald volgens de richtlijnen.

Zaakschade

Indien u schade heeft opgelopen aan uw eigendommen, zoals uw auto, telefoon of bril, worden deze vergoed.

Ziektekosten

Indien u ziektekosten moet maken, zoals uw eigen risico, het betalen van de fysiobehandelingen of het betalen van de ziekenhuisrekeningen uit eigen zak o.i.d., kunt u deze schade indienen bij de aansprakelijke partij. Deze kosten komen namelijk voor vergoeding in aanmerking.

Verlies van verdienvermogen

Indien u geen vast contract heeft en per uur wordt uitbetaald of als u toeslagen mist die u normaal gesproken wel krijgt (zoals de 100%-toeslag op zondag) is er sprake van verlies van verdienvermogen. U kunt dit aandragen als schadepost en kunt hier schadevergoeding voor krijgen.

Studievertraging

Deze schadepost heeft betrekking op de schade die optreedt doordat u later op de arbeidsmarkt actief zult zijn als gevolg van een door een ongeval onderbroken opleiding. Indien u dus studeert en u kunt wegens uw ongeval bijvoorbeeld een jaar lang niet studeren en u daardoor later actief bent op de arbeidsmarkt, kunt u hiervoor schadevergoeding krijgen.

Ziekenhuis- en revalidatiedaggeldvergoeding

U kunt voor bovengenoemde schadepost een vergoeding krijgen, indien u kosten heeft gemaakt voor de aanschaf van bed- en/of ziekenhuiskleding of kosten heeft gemaakt om het verblijf in het ziekenhuis of de revalidatievoorziening te veraangenamen, waaronder wordt begrepen: extra telefoonkosten bestaande uit gespreks- en abonnementskosten, aanschaf of huur van boeken en tijdschriften, consumpties zoals frisdrank, huur tv, huur spelletjes en videofilm o.i.d., parkeergeld familiebezoek en bloemen, fruit etc.

Overige schadeposten

Onder de overige schadeposten vallen onder andere het doorbetalen van abonnementen die u wegens het ongeval voor een bepaalde periode niet heeft kunnen gebruiken, het doorbetalen van bijvoorbeeld uw scooter- en of autoverzekering terwijl u van de scooter of auto geen gebruik maakt. Ook indien uw verzekeringspremie omhoog gaat door het ongeval, kunnen deze kosten in aanmerking komen voor schadevergoeding.

Immateriële schadeposten

Onder immateriële schade vallen onder andere de pijn en het ongemak door het ongeval, de blijvende lichamelijke en psychische klachten, littekens, het niet kunnen uitoefenen van een beroep of hobby, het verdriet van het wegvallen van sociale contacten en gederfd vakantiegenot.

Indien u een of meerdere van bovenstaande dingen ervaart, kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding op grond van immateriële schade.

Conclusie

Het is altijd verstandig om een jurist in te schakelen als u letsel heeft opgelopen wegens een ongeval. Deze zal u begeleiden door het gehele proces en zal de schadeposten voor u in kaart brengen. Op deze manier weet u zeker dat alle schadeposten worden meegenomen en u uiteindelijk een vergoeding krijgt waar u recht op heeft.

Bij vragen kunt u gerust contact opnemen met ons.

Over de auteur

Nurlan Agayev

Nurlan Agayev

LLM

Nurlan Agayev is specialist op het gebied van claims, incasso en contracten bij Alterlaw.

Sydney Vooijs

Sydney Vooijs

Ik vind het onwijs leuk om mensen te helpen die tegen een juridisch probleem aanlopen. Mijn passie ligt vooral in het aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht, arbeidsrecht en ondernemingsrecht

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Om onze cliënten up to date te houden, houden wij de jurisprudentie bij. In bondige, leesbare artikelen praten wij u bij over de ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Bedankt voor uw aanmelding