+31 (0) 172 26 30 94 info@alterlaw.nl

Transportschade

Logistiek is een van de kernonderdelen van de internationale handel. Laden van goederen in de container of tijdelijke opslag ervan in een loods, het transport naar de haven, het laden en lossen van de container op en van het schip, het vervoer over zee en diverse schakels daarna aan land. Veel schakels en dus veel kans op schade aan uw lading. Uw bederfelijke goederen komen bedorven aan. Uw lading komt beschadigd of nat aan, of helemaal niet aan. U zit met uw handen in het haar en weet niet wat u tegen uw kopers moet vertellen die op de lading zitten te wachten.

Wie is de vervoerder?

Vaak begint het probleem met de papieren: met wie bent u een overeenkomst aangegaan? Is die partij een vervoerder of een expediteur? Wie heeft het vervoer daadwerkelijk uitgevoerd? U ziet veel bedrijfsnamen, zowel Nederlandse als buitenlandse. U ziet door de bomen het bos niet meer en iedereen wijst de aansprakelijkheid af.

Waar u als eerste op moet letten is of u met een expediteur (een soort tussenpersoon) te maken heeft of met een vervoerder. U heeft wellicht de boeking bij de expediteur gedaan, maar die kunt u zelden met succes aansprakelijk stellen voor de schade aan de lading. U moet weten wie de contractuele vervoerder is. Let op: de contractuele vervoerder hoeft niet de feitelijke vervoerder te zijn. Het kan zijn dat uw vervoerder de transportopdracht heeft uitbesteed aan een andere partij, een ondervervoerder. U dient de vervoerder aansprakelijk te stellen. Dus niet de expediteur en ook niet de ondervervoerder. De vervoerder is namelijk uw contractuele wederpartij.

Krijgt u uw schade volledig vergoed?

Om die vraag te beantwoorden moet er eerst worden vastgelegd of er schade is, hoe hoog die schade is en of die schade is ontstaan door een fout van de vervoerder. Hiervoor moet u zo snel mogelijk (!) een schade-expert aanstellen die de lading voor inspecteert. De schade-expert kan dan ook een uitspraak doen over de oorzaak van de schade.

Afhankelijk van de oorzaak van de schade bepaalt u of u de claim kunt indienen bij de vervoerder. De vervoerder zal doorgaans de aansprakelijkheid formeel niet erkennen. Daarna vinden er vaak onderhandelingen plaats over de afwikkeling van uw claim. De vervoerder biedt dan een percentage aan van het schadebedrag of stelt een commerciƫle oplossing voor.

Laat u juridisch bijstaan

Het claimproces in het transportrecht vormt een complex geheel. Vooral als u voor het eerst met transportschade te maken heeft. U doet er goed aan om u juridisch te laten bijstaan, om bijvoorbeeld geen termijnen te missen zodat uw claim niet verjaart. Onze juristen opereren wereldwijd en kunnen u vanaf het begin van het proces al bijstaan. Wij kunnen het dossier ook van u overnemen als uw onderhandelingen met de vervoerder vastgelopen zijn. Bijvoorbeeld omdat de vervoerder u niet wilt betalen of hun voorstel voor de afwikkeling niet redelijk is.