+31 (0) 172 26 30 94 info@alterlaw.nl
Wat zijn de gevolgen van een fout in het huurcontract?
05 mrt 2021
Alterlaw staat regelmatig partijen bij die een contractueel geschil hebben. Onlangs stonden wij een pandeigenaar bij die een probleem had met zijn huurders. Wegens een fout in het huurcontract, opgesteld door de vastgoedbeheerder, wilden de huurders het pand niet verlaten. De huurders deden een beroep op huurbescherming.

Na onze tussenkomst heeft de eigenaar zijn pand succesvol verkocht en de huurders hebben elders hun intrek genomen. De kosten en de schade van onze cliënte zijn volledig vergoed door de vastgoedbeheerder.

Feiten

Er waren verschillende partijen betrokken bij deze zaak. Zo was de pandeigenaar vertegenwoordigd door Alterlaw, de vastgoedbeheerder vertegenwoordigd door een advocaat en de huurders vertegenwoordigd door een juridisch adviseur.

Het pand van cliënte werd beheerd door een gevolmachtigde vastgoedbeheerder. Deze vastgoedbeheerder had als opdracht om alle praktische, juridische en financiële aspecten van de huur op zich te nemen. Cliënte wilde het pand voor de duur van twee jaren verhuren en heeft dit als zodanig aan de vastgoedbeheerder medegedeeld. De vastgoedbeheerder heeft een fout gemaakt in de huurovereenkomst door een verkeerd model te gebruiken. Hierdoor was er een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd tot stand gekomen tussen de verhuurder en de huurders. De huurders beriepen zich – na het inwinnen van rechtshulp – op huurbescherming.

Door de wettelijke huurbescherming kan de verhuurder de huurovereenkomst met de huurder niet zomaar beëindigen. Een pand kan ook verkocht worden met huurders erin. Echter, een leeg pand levert bij de verkoop meer op dan een bewoond pand. Bovendien is het niet altijd even gemakkelijk om een bewoond pand te verkopen. In een leeg pand kan de nieuwe eigenaar bijvoorbeeld wijzigingen aanbrengen zonder dat hij rekening hoeft te houden met huurders.

Wij konden op basis van de juridische analyse vastleggen dat de fout is gemaakt door de vastgoedbeheerder.  Ook werd het duidelijk dat onze cliënte door deze fout flinke schade had geleden en nog meer schade zou gaan lijden. Maar hoe bepaal je wat de omvang van die schade is en welke maatregelen wij namens cliënte moeten nemen?

Werkwijze van Alterlaw

Alterlaw heeft allereerst de vastgoedbeheerder aansprakelijk gesteld voor alle geleden en te lijden schade door de fout in de modelovereenkomst. Parallel hieraan startte Alterlaw besprekingen met de huurders om de opties met hen te bespreken voor een vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst.

De vastgoedbeheerder ontving van Alterlaw een sommatiebrief met drie opties:

  1. Alterlaw treedt in onderhandelingen met huurders om op deze manier de huurbescherming af te kopen. Alle kosten die hiermee gemoeid zijn, worden vergoed door vastgoedbeheerder;
  2. De vastgoedbeheerder vindt een nieuwe, geschikte woning voor de huurders die aan de eisen van de huurders voldoet en vergoedt de schade van cliënte;
  3. De waarde van het pand wordt getaxeerd, waarbij het verschil tussen de waarde leegstaand en de waarde bewoond vergoed wordt door de vastgoedbeheerder. Het verschil tussen het pand leeg of bewoond verkopen bedroeg ongeveer 75.000,00 euro.

Cliënte is een vergoeding overeengekomen met de huurders, zodat de laatstgenoemden instemden met het beëindigen van de huurovereenkomst. Na de onderhandelingen is de vastgoedbeheerder akkoord gegaan met het afkopen van de huurbescherming van de huurders en het vergoeden van alle kosten van onze cliënte, inclusief de juridische kosten.

Huurgeschillen

Een zaak die mede door een groot aantal partijen en belangen ingewikkeld was, is met goed gevolg afgerond. Alle kosten van cliënte zijn vergoed door de vastgoedbeheerder en de zaak is door de vlotte onderhandelingen met betrokken partijen door Alterlaw tot een passend eind gebracht.

Huurgeschillen en contractuele fouten hoeven zeker niet altijd te leiden tot slepende procedures bij de rechtbank. Voor een sterk advies op maat en voor een praktische aanpak van uw zaak bent u bij Alterlaw aan het juiste adres. Het adviesbureau is altijd beschikbaar voor contact.

Over de auteur

Nurlan Agayev

Nurlan Agayev

LLM

Nurlan Agayev is specialist op het gebied van claims, incasso en contracten bij Alterlaw.
Merijn Heijblom

Merijn Heijblom

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Om onze cliënten up to date te houden, houden wij de jurisprudentie bij. In bondige, leesbare artikelen praten wij u bij over de ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Bedankt voor uw aanmelding