+31 (0) 172 26 30 94 info@alterlaw.nl
Aansprakelijkheid aannemer
28 feb 2021
Het behandelen van claims is één van de core services van Alterlaw. Onlangs stonden wij een aannemer bij die aansprakelijk werd gesteld door een partij. Deze partij wilde schadevergoeding voor haar schade, veroorzaakt door de aannemer. De ondernemer die met de handen in het haar zat, kan weer zonder juridische zorgen terug aan het werk.

Feiten

De aannemer werkte aan het opknappen van een appartementencomplex. Onder de werkzaamheden vielen coaten van de balkons en het controleren van de stalen constructie. Bij de uitvoering heeft cliënte, ondanks de opmerking van de wederpartij, nagelaten de zinken dakrand terug te leggen. Deze dakrand voorkomt dat er regenwater naar binnen loopt.

Na een stevige regenbui is er waterschade ontstaan in het appartement van de wederpartij.  Cliënte was bereid de schade zelf te herstellen. Hij kreeg een bedrag toegewezen van zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar, maar dit was niet voldoende om de gehele schade te dekken. Ondertussen stond het appartement leeg en liep de wederpartij hierdoor huurinkomsten mis. Het contact tussen partijen verliep moeizaam en dit zorgde voor vertraging in de afhandeling van de claim. Deze vertraging zorgde weer voor een stijgend claimbedrag.

Voor de wederpartij was, na enkele maanden matige bereikbaarheid, de maat vol. Zij liet de schade herstellen door een andere partij. Hierna wilde zij de schade voor huurderving, de kosten van schadeherstel én de juridische kosten op cliënte verhalen.

Aanpak van Alterlaw

De claim op cliënt was geen milde. De huurderving, juridische kosten en herstelwerkzaamheden liepen op tot een bedrag van ruim EUR 7.000,00. Een flink bedrag, en helemaal voor een kleine ondernemer.

Alterlaw heeft direct contact gezocht met de advocaat van de wederpartij en gevraagd naar bewijs voor alle schadeposten. Er was geen bewijs geleverd voor een potentiële huurder die direct na het ontstaan van de schade zijn intrek zou nemen in het appartement. Ook viel te betwisten of er in de zes maanden dat het geschil duurde een andere huurder bereid was erin te trekken. Verder was het onduidelijk waarom de schade aan het appartement niet eerder was hersteld. Tot slot waren de juridische kosten buitenproportioneel hoog.

De partij die claimt schade te hebben, dient zijn schade zoveel mogelijk te beperken. Dat lijkt in deze zaak niet te zijn gebeurd. Cliënte bood aan om herstelwerkzaamheden uit te voeren en dit werd door de wederpartij geaccepteerd. De wederpartij claimt vervolgens veel meer schade en gaat ervan uit dat cliënte kosteloos de werkzaamheden moet afronden boven op de schadevergoeding. Alterlaw verwierp al deze claims en begon te onderhandelen over een gunstige regeling.

De schikking

De onderhandelingen van Alterlaw resulteerden in nagenoeg de halvering van het geëiste bedrag én ze voorkwamen een langdurig proces bij de rechtbank. Gedurende het juridische proces kon cliënte zich focussen op haar werk als aannemer, terwijl Alterlaw de onderhandelingen en het volledige papierwerk op zich had genomen. Het laatste verzoek van cliënte om een betalingsregeling te treffen voor het bedrag dat hij moest betalen, was met een telefoontje ook geregeld

Contact

Uiterst effectief dus en vaak binnen enkele weken opgelost. Heeft u een vraag of wilt u uw zaak aan ons voorleggen? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Over de auteur

Nurlan Agayev

Nurlan Agayev

LLM

Nurlan Agayev is specialist op het gebied van claims, incasso en contracten bij Alterlaw.
Merijn Heijblom

Merijn Heijblom

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Om onze cliënten up to date te houden, houden wij de jurisprudentie bij. In bondige, leesbare artikelen praten wij u bij over de ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Bedankt voor uw aanmelding