+31 (0) 172 26 30 94 info@alterlaw.nl
Wanneer kan er een beroep worden gedaan op dwaling?
04 jul 2021

Er kan een beroep worden gedaan op dwaling als de wederpartij verkeerde inlichtingen geeft, ongeoorloofd iets heeft verzwegen of als er sprake is van wederzijdse dwaling. In een recente zaak heeft de rechtbank geoordeeld dat er sprake is van wederzijdse dwaling indien niet uit de feiten en omstandigheden blijkt dat een partij bewust iets heeft achtergehouden.

Feiten

Eiser heeft via een advertentie op Marktplaats een Volkswagen Golf van gedaagde gekocht. De auto werd aangeboden met ‘optische schade’. Eiser heeft de auto vanwege olielekkage bij een andere garage laten repareren. Volgens eiser is hij er bij die andere garage op gewezen dat de auto een schadeverleden had en dat deze betrokken moet zijn geweest bij een aanrijding aan de voorkant. Ook is hij onder andere gewezen op gebreken van de carrosserie en de langsdragers.

Het geschil

Eiser stelt zich op het standpunt dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen onder invloed van dwaling en dat de koopovereenkomst bij juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten. Volgens eiser had hij de auto nooit gekocht als hem door gedaagde was verteld dat de auto een schadeverleden had als gevolg van een aanrijding. Vanwege slechte ervaringen, wilde eiser juist een auto zonder schadeverleden en heeft hij daarom de auto gekocht bij een serieus bedrijf als gedaagde.

Gedaagde stelt zich op het standpunt dat hij eiser voorafgaand aan de koop op de hoogte heeft gesteld van de (gerepareerde) schade aan de auto. Verder stelt gedaagde dat eiser zijn onderzoeksplicht heeft verzaakt en heeft eiser hem geen gelegenheid gegeven tot herstel van de vermeende gebreken.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank heeft geoordeeld dat eiser de koopovereenkomst kan vernietigen. In tegenstelling tot eiser stelt de rechtbank dat er sprake is van wederzijdse dwaling en dat er geen sprake is van dwaling op grond van het schenden van de mededelingsplicht. Gedaagde heeft eiser niet geïnformeerd over het schadeverleden van de auto, maar uit niets blijkt dat gedaagde het schadeverleden bewust heeft achtergehouden. De rechtbank gaat er dan ook van uit dat gedaagde niet op de hoogte was van de aanrijding en de schade als gevolg daarvan.

Dwaling en wederzijdse dwaling, art. 6:228 BW

Bij dwaling gaat het niet om de vraag of de zaak geschikt is voor veilig gebruik, maar gaat het om de vraag of er bij het tot stand komen van een overeenkomst een onjuiste voorstelling van zaken is geweest. Er kan dwaling ontstaan door een inlichting van de wederpartij of door het ongeoorloofd zwijgen van de wederpartij of door wederzijdse dwaling.

In deze zaak gaat het om het schadeverleden van een auto. In het algemeen geldt, dat als een auto een schadeverleden heeft, een verkoper dat moet vertellen aan koper. Het schadeverleden kan namelijk relevant zijn en misschien zelfs van doorslaggevende betekenis. Door niet mee te delen dat de aangeboden auto na een schade is hersteld, onthoudt de verkoper de koper de mogelijkheid vanwege het schadeverleden af te zien van de aankoop of om een nader onderzoek te verrichten naar de staat van de auto en eventueel de daarmee samenhangende risico’s.

Het kan voorkomen dat ook de verkoper niet afwist van de schade die koper na het sluiten van de koopovereenkomst heeft geconstateerd. Uit omstandigheden en feiten moet wel af te leiden kunnen zijn dat verkoper iets niet bewust heeft achtergehouden. Ook bij wederzijdse dwaling kan de koopovereenkomst worden vernietigd door koper. Vernietiging kan alleen niet als de dwaling in verband met de aard van de overeenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval, voor rekening behoort te blijven van de koper.

Heeft u een overeenkomst gesloten en bent u erachter gekomen dat de wederpartij u niet alles heeft verteld en wilt u hier iets aan doen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Over de auteur

Nurlan Agayev

Nurlan Agayev

LLM

Nurlan Agayev is specialist op het gebied van claims, incasso en contracten bij Alterlaw.
Sydney Vooijs

Sydney Vooijs

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Om onze cliënten up to date te houden, houden wij de jurisprudentie bij. In bondige, leesbare artikelen praten wij u bij over de ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Bedankt voor uw aanmelding