+31 (0) 172 26 30 94 info@alterlaw.nl
In de (smeer)put gevallen: eigen schuld of eigenaar loods aansprakelijk?
20 apr 2021

Twee bekenden van elkaar stonden te praten in een loods. Toen een nieuwe kiepwagen bij één van de twee de interesse wekte, ging het mis. De man liep om de wagen heen, viel in een smeerput en raakte gewond. In de zaak stond de vraag centraal of de eigenaar van de loods een gevaarlijke situatie in het leven heeft geroepen. De rechtbank oordeelt dat de eigenaar van de loods aansprakelijk is, maar het slachtoffer ook 50% eigen schuld heeft. Het hof dacht er anders over.

Feiten

In het buitengebied van Groningen woont een melkveehouder. Deze melkveehouder stond op 29 januari 2015 zijn tractor schoon te maken. Een bekende (hierna aangeduid als “de ondernemer”) uit het naastgelegen dorp kwam langs en stelde voor om de tractor naar zijn loods te brengen, waar hij een hogedrukspuit heeft met warm water, wat het schoonmaken makkelijker zou maken.  

De mannen zijn op enig moment in gesprek geraakt en zijn de loods van de ondernemer ingelopen. Het gesprek betrof de nieuwe kiepwagen van de ondernemer. De melkveehouder wilde de kiepwagen beter bekijken en probeerde eromheen te lopen. Rond de kiepwagen stonden meer voertuigen en voorwerpen. Hij stapte in een smeerkuil en kwam ongelukkig terecht. Hij brak zijn linker pols. De melkveehouder stelt de ondernemer aansprakelijk.

De rechtbank heeft geoordeeld dat de ondernemer, die geen maatregelen heeft getroffen de situatie veiliger te maken, in strijd heeft gehandeld met de maatschappelijke zorgvuldigheid. Voorts oordeelde de rechtbank dat het ongeluk deels te wijten is aan de eigen schuld van de melkveehouder en hij 50 procent van de schade moet dragen. Beide mannen gaan in hoger beroep.

Gevaarzetting

Het hof neemt in de overweging het rapport mee van het ingeschakelde expertisebureau. Deze stelt dat de loods redelijk verlicht is en een rommelige indruk maakt. De kiepwagen stond boven de betonnen smeerkuil, met daarachter een shovel geparkeerd. Op de kuil lag een rooster, maar deze was niet volledig dekkend en er ontstond een gat van ongeveer 40 centimeter. Ook zou er een oliekarretje hebben gestaan. De melkveehouder is dus – lopend om de kiepwagen – in dat gat gestapt.

De onafgedekte, anderhalve meter diepe smeerkuil was een bekende situatie voor de ondernemer, aangezien hij eigenaar en gebruiker is van de loods. Het hof is van mening dat de kuil een gevaar vormt voor mensen die niet de nodige oplettendheid en voorzichtigheid in acht nemen. Het hof begrijpt dat door de sterke interesse van de melkboer in de kiepwagen, de melkboer om de wagen heen liep om hem beter te bekijken en daarbij in het slecht zichtbare gat is gevallen.

Tijdens de zitting verklaarde de ondernemer dat hij normaal gesproken mensen waarschuwt voor de smeerkuil. Het hof concludeert hieruit dat hij zich bewust is van het gevaar-zettende karakter van de smeerkuil. De ondernemer had rekening moeten houden met de mogelijkheid van ongeluk, en met de mate van oplettendheid en voorzichtigheid die geboden was om veilig in de (rommelige) loods rond te kunnen lopen.

De ondernemer stelt dat de melkveehouder kennis had van de kuil. Hij was in 2001 in de loods aanwezig om een barbecue op te halen. De rechter gaat niet mee met deze stelling. Dat de melkveehouder eenmalig vijftien jaar geleden even in de loods is geweest, is niet voldoende om te bewijzen dat hij kennis had van de smeerkuil. Op grond van de argumenten oordeelt het hof dat de ondernemer jegens de melkveehouder onrechtmatig heeft gehandeld door maatregelen na te laten, en aansprakelijk is voor de schade.

Eigen schuld

Het lopen om de kiepwagen, aangewakkerd door zijn interesse, is iets dat elk normaal denkend mens zou (kunnen) doen. Er was geen verplichting voor de melkveehouder om eerst goed de omgeving te inspecteren, alvorens hij zou gaan bewegen.

Het hof oordeelt dus dat er geen sprake is van eigen schuld, en dus wordt de ondernemer aansprakelijk geachte voor de schade.

Conclusie

Het niet tijdig waarschuwen voor een onafgedekte smeerput is strijdig met de maatschappelijke zorgvuldigheidsplicht. Een simpel ‘pas op’ was wellicht voldoende geweest om onder de aansprakelijkheid uit te komen. De ondernemer liet dit echter na en is hierdoor aansprakelijk voor het letsel dat de melkveehouder heeft opgelopen.

Letsel voorkomen blijft beter dan genezen. Heeft u toch een ongeluk gehad en denkt u dat de ander u beter had moeten waarschuwen? Schroom niet contact met ons op te nemen voor de mogelijkheden.

Over de auteur

Nurlan Agayev

Nurlan Agayev

LLM

Nurlan Agayev is specialist op het gebied van claims, incasso en contracten bij Alterlaw.
Merijn Heijblom

Merijn Heijblom

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Om onze cliënten up to date te houden, houden wij de jurisprudentie bij. In bondige, leesbare artikelen praten wij u bij over de ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Bedankt voor uw aanmelding