+31 (0) 172 26 30 94 info@alterlaw.nl
Wanneer is de aannemer aansprakelijk voor de gebreken in de oplevering?
19 aug 2021

In deze zaak ging het om de vraag of de werkzaamheden door gedaagde deugdelijk waren uitgevoerd. Eisers stellen dat er gebreken waren in de oplevering. Gedaagde (aannemer) heeft een aantal van deze gebreken erkend, maar een aantal gebreken afgewezen aangezien hij geen goedkeuring had om de vloer open te breken. De rechtbank heeft geoordeeld dat gedaagde niet heeft gewezen op de gebreken die kunnen ontstaan door het niet openbreken van de vloer. Gedaagde heeft dus niet voldaan aan zijn waarschuwingsplicht, waardoor gedaagde ook voor deze gebreken aansprakelijk is.

Feiten

Eisers hebben op 11 april 2018 met gedaagde een overeenkomst gesloten voor het verrichten van renovatiewerkzaamheden. Eisers hebben bij het aangaan van de overeenkomst aangegeven dat de vloer niet opengebroken mag worden. Gedaagde heeft de werkzaamheden verricht, maar eisers stellen dat er sprake is van gebreken. Eisers hebben op 17 oktober 2018 gedaagde per WhatsApp hierover bericht. Op 2 januari 2019 hebben eisers gedaagde in gebreke gesteld en verzocht de gebreken te herstellen. Gedaagde heeft de aansprakelijkheid voor de gebreken afgewezen.

Op 31 juli 2019 is in opdracht van eisers een expertiserapport uitgebracht. In dit rapport staan de gebreken die zijn geconstateerd, dat deze gebreken toe te rekenen zijn aan onjuist handelen van gedaagde en dat vastgesteld kan worden dat het afgeleverde werk niet voldoet aan de eisen van goed en deugdelijk werk.

Geschil

Eisers stellen dat gedaagde de renovatiewerkzaamheden niet deugdelijk heeft uitgevoerd. Eisers wijzen hierbij op het expertiserapport waarin is opgenomen dat de gebreken zijn veroorzaakt door het onzorgvuldig uitvoeren van de werkzaamheden. Eisers willen dan ook de herstelkosten vorderen van gedaagde.

Gedaagde erkent dat er een aantal gebreken zijn en dat zij bereid is deze te herstellen. Daarnaast stelt gedaagde dat een aantal van de gebreken niet voor haar rekening komen door het niet hebben van goedkeuring van eisers voor het openbreken van de vloer.

Oordeel van de rechtbank

In artikel 7:759 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd dat als het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor de aannemer aansprakelijk is, aan de aannemer de gelegenheid moet zijn gegeven de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.

Naar het oordeel van de rechtbank moet gedaagde de herstelkosten dragen voor de gebreken die gedaagde heeft erkend. Deze gebreken zijn namelijk niet door gedaagde betwist. Voor wat betreft de andere gebreken waarvan gedaagde stelt dat deze niet voor haar rekening komen aangezien zij niet de vloer mocht openbreken, heeft gedaagde een waarschuwingsplicht.

De waarschuwingsplicht is neergelegd in artikel 7:754 van het Burgerlijk Wetboek. Op grond hiervan is gedaagde bij het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst verplicht eisers te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover zij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

Van gedaagde mag als professionele aannemer worden verwacht dat hij redelijkerwijs behoorde te weten dat deze gebreken zouden kunnen ontstaan indien zij deze niet goed kon uitvoeren door het niet openbreken van de vloer. Dat eisers van het begin al hadden aangegeven dat de vloer niet opengebroken mocht worden, doet hier niet aan af. Gedaagde is dus tekortgeschoten in haar waarschuwingsplicht en is daarom aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade.

Conclusie

Indien er zich gebreken voordoen na oplevering, is het verstandig om te bepalen of er is voldaan aan de waarschuwingsplicht. Het voldoen aan de waarschuwingsplicht is namelijk van groot belang om te bepalen of de aannemer aansprakelijk is voor de door de gebreken ontstane schade.

Heeft u gebreken geconstateerd in de oplevering of bent u aannemer en wordt u aansprakelijk gesteld voor de gebreken? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen, wij helpen u graag.

Over de auteur

Nurlan Agayev

Nurlan Agayev

LLM

Nurlan Agayev is specialist op het gebied van claims, incasso en contracten bij Alterlaw.
Sydney Vooijs

Sydney Vooijs

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Om onze cliƫnten up to date te houden, houden wij de jurisprudentie bij. In bondige, leesbare artikelen praten wij u bij over de ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Bedankt voor uw aanmelding