+31 (0) 172 26 30 94 info@alterlaw.nl
Moet de huurder meewerken aan een renovatievoorstel van verhuurder?
19 september 2021

In geval van dringende werkzaamheden aan het gehuurde moet de huurder aan de verhuurder de gelegenheid geven om renovatiewerkzaamheden uit te voeren. Dit is wettelijk bepaald in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. De wet bepaalt ook dat de verhuurder aan de huurder een redelijk voorstel moet doen. Let op: verwar renovatie niet met verbouwing en andere niet dringende werkzaamheden!

In een geschil tussen verhuurder en huurder ging het om de vraag of en onder welke voorwaarden de huurder moet meewerken aan het renovatievoorstel van de verhuurder. Allereerst moet dan worden bepaald of er sprake is van een redelijk renovatievoorstel als bedoeld in artikel 7:220 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Verhuurder voert aan dat er sprake is van een redelijk renovatievoorstel en dat huurder dus verplicht is om mee te werken aan de uitvoering van het voorstel. Huurder is het hier niet mee eens. 

Feiten

Het volgende was hier aan de hand. Verhuurder verhuurt sinds 1994 een woning aan huurder. In de woning bevinden zich meerdere verbrandingstoestellen, te weten een geiser en een gaskachel. Verhuurder heeft meerdere malen aan huurder gevraagd mee te werken aan vervanging van de geiser en gaskachel. In 2019 heeft huurder een akkoordverklaring ondertekend voor de vervanging van de geiser en de gaskachel en de huurverhoging die hierdoor plaatsvindt.

Nadien is het verhuurder niet gelukt om met huurder een afspraak te maken voor de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden. Medewerking werd herhaaldelijk geweigerd door huurder. Verhuurder heeft huurder in 2020 voor de laatste maal gesommeerd om mee te werken aan de vervangingswerkzaamheden. Huurder heeft in reactie hierop aangegeven dat de laatste afspraak is afgezegd om veiligheidsredenen in verband met het coronavirus.

Beoordeling

Allereerst staat de rechter stil bij het gedane voorstel van de verhuurder. Wat er onder een redelijk voorstel moet worden verstaan hangt af van:

  • de aard van de werkzaamheden;
  • de noodzaak van de medewerking van de huurder;
  • de financiële consequenties voor de verhuurder;
  • de huurprijsverhoging voor de huurder;
  • de overige omstandigheden van het geval.

Al met al dienen de belangen van verhuurder en huurder tegen elkaar te worden afgewogen.

De rechtbank oordeelt dat niet bestreden is dat ter zake van de vervanging van de geiser en de gaskachel, sprake is van een redelijk renovatievoorstel als bedoeld in artikel 7:220 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ook met de voorgestelde huurverhoging. Dit betekent dat huurder verplicht is gelegenheid te geven voor uitvoering van de renovatiewerkzaamheden. Daarnaast heeft huurder ook een akkoordverklaring ondertekend voor de renovatiewerkzaamheden en de huurverhoging.

Afzeggen wegens corona een “smoesje”?

Ook moet worden opgemerkt dat huurder de ingeplande afspraken voor de renovatiewerkzaamheden al meerdere keren heeft afgezegd. Huurder stelt dat zij dit heeft gedaan wegens het coronavirus en dat zij een afspraak zal inplannen als zij is gevaccineerd. Verhuurder heeft hiertegen aangevoerd dat alle maatregelen in acht worden genomen en er genoeg mogelijkheden zijn om het contact te ontlopen. Naar het oordeel van de rechtbank is huurder dan ook verplicht medewerking te verlenen aan de renovatiewerkzaamheden.

Conclusie

Kortom, het is afhankelijk van de omstandigheden van het geval of het voorstel kan worden aangemerkt als een redelijk voorstel. Indien er sprake is van een redelijk renovatievoorstel, is huurder in beginsel verplicht medewerking te verlenen aan de uitvoering van de werkzaamheden.

Wil jij weten of je renovatievoorstel redelijk en stand zal houden bij een eventuele rechtszaak? Neem direct contact met ons op om hierover te sparren.

Over de auteur

Nurlan Agayev

Nurlan Agayev

LLM

Nurlan Agayev is specialist op het gebied van claims, incasso en contracten bij Alterlaw.
Sydney Vooijs

Sydney Vooijs

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Om onze cliënten up to date te houden, houden wij de jurisprudentie bij. In bondige, leesbare artikelen praten wij u bij over de ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Bedankt voor uw aanmelding