+31 (0) 172 26 30 94 info@alterlaw.nl
Huurovereenkomst per mail opgezegd in plaats van per aangetekende brief. Wat zijn de consequenties?
21 jul 2021

De huurder zegt de huurovereenkomst per e-mail op, terwijl de huurovereenkomst stelt dat dit moet gebeuren bij deurwaardersexploot of per aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Aan de vormvereiste is dus in deze zaak niet voldaan. Toch oordeelt de rechtbank dat er sprake is van een rechtsgeldige opzegging, aangezien het voor verhuurder volstrekt duidelijk was dat de huurovereenkomst niet zou worden voortgezet.

Feiten

Tussen eiseres -verhuurder- en gedaagde -huurder- is er op 16 januari 2012 een nieuwe huurovereenkomst gesloten die loopt van 1 februari 2012 tot en met 31 januari 2013. In de huurovereenkomst is opgenomen dat deze telkens voor een jaar wordt verlengd en er alleen kan worden opgezegd aan het einde van de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Opzegging dient te geschieden bij deurwaardersexploot of per aangetekende brief.

Huurder heeft op 3 januari 2014 per e-mail aan verhuurder medegedeeld dat hij de huurovereenkomst wil stoppen. Hierna is tussen partijen telefonisch overleg geweest naar aanleiding van de mail. Verhuurder heeft toen aangegeven dat de huurovereenkomst niet per direct kan worden opgezegd en dat de huurovereenkomst doorloopt tot 1 februari 2015.

Verhuurder heeft op 23 december 2014 per e-mail aan huurder meegedeeld dat gedaagde op 3 januari 2014 heeft aangegeven de huur op te zeggen, maar dit niet schriftelijk heeft gedaan. Ook stelt eiseres dat gedaagde een andere invulling aan het pand heeft gegeven en dat zij ervan uitgaat dat het contract gewoon doorloopt tot 31 januari 2016.

Geschil

Tussen partijen is in geschil of door huurder tijdig en rechtsgeldig de huurovereenkomst is opgezegd tegen 1 februari 2015.

Verhuurder stelt zich op het standpunt dat de huurovereenkomst doorloopt tot 31 januari 2016 en dat huurder verplicht is tot nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten huurovereenkomst. Huurder is verplicht de huur vanaf 1 februari 2015 te betalen. Huurder heeft namelijk niet aan de vormvereisten van opzegging voldaan.

Gedaagde stelt dat hij op 3 januari 2014 per e-mail de huurovereenkomst heeft opgezegd. Daarnaast geeft huurder aan dat verhuurder heeft gezegd dat de huurovereenkomst niet per direct kan worden opgezegd en dat de huur doorloopt tot 1 februari 2015.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat uit de e-mail van huurder van 3 januari 2014 onmiskenbaar is af te leiden dat gedaagde de huurovereenkomst wil opzeggen. Verhuurder heeft daarna in een telefonisch gesprek toegezegd dat de huur nog zal doorlopen tot 1 februari 2015. De verhuurder had na de e-mail en het telefonisch gesprek voldoende zekerheid dat de huurrelatie na 1 februari 2015 niet zou worden voortgezet.

De rechtbank stelt dat de opgenomen vormvereisten van opzegging dienen ter zekerheid voor de verhuurder. Aangezien het hier volstrekt duidelijk is voor verhuurder dat de huurovereenkomst niet zal worden voortgezet, is er sprake van een rechtsgeldige opzegging, ook al is er niet voldaan aan de vormvereisten.

Conclusie

De norm die de rechtbank gebruikt om te beoordelen of er sprake is van een rechtsgeldige opzegging is dus of de opzegging volstrekt duidelijk was voor de verhuurder. De rechter kijkt dus niet alleen naar hoe de overeenkomst letterlijk is opgesteld, maar ook naar de omstandigheden van het geval.

Heeft u een huurovereenkomst per e-mail opgezegd en stelt de wederpartij dat u niet aan de vormvereisten heeft voldaan? Of vraagt u zich af of er bij u sprake is van een rechtsgeldige opzegging? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Over de auteur

Nurlan Agayev

Nurlan Agayev

LLM

Nurlan Agayev is specialist op het gebied van claims, incasso en contracten bij Alterlaw.
Sydney Vooijs

Sydney Vooijs

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Om onze cliƫnten up to date te houden, houden wij de jurisprudentie bij. In bondige, leesbare artikelen praten wij u bij over de ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Bedankt voor uw aanmelding