+31 (0) 172 26 30 94 info@alterlaw.nl

Overeenkomst van opdracht,
Agentuurovereenkomst,
Franchiseovereenkomst

Als u een onderneming wilt opzetten of al heeft opgezet, zult u in aanraking komen met verschillende soorten overeenkomsten. Het is van belang om te weten welk onderscheid er te maken valt en wanneer u welke overeenkomst nodig heeft, zodat u zeker bent van de rechten, plichten en risico’s die voortvloeien uit deze overeenkomsten. De rechten en plichten zullen worden meegenomen in het opstellen van een overeenkomst.

Overeenkomst van opdracht

Een overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij een opdrachtgever aan een opdrachtnemer een opdracht of prestatie uitlevert. In de overeenkomst worden de verrichte werkzaamheden opgesteld. De werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd door de opdrachtnemer. Verder wordt ook de manier van betaling opgenomen in de overeenkomst en kan er worden uitgesloten dat het werk wordt overgedragen aan derden.

De overeenkomst van opdracht is handig om aan te gaan voor opdrachten die worden uitgevoerd door zelfstandige professionals, zoals freelancers of zzp’ers.

Agentuurovereenkomst

Voor een ondernemer die producten maakt kan het handig zijn om een agentuurovereenkomst te sluiten met een handelsagent. Een agentuurovereenkomst is een overeenkomst tussen een ondernemer/producent van producten en een handelsagent. De handelsagent bemiddelt bij de totstandkoming van een contract tussen de ondernemer en een klant.

De handelsagent handelt dus in naam van de ondernemer en voor rekening en risico van de ondernemer. De handelsagent haalt klanten binnen voor de ondernemer en krijgt hier een provisie voor. De handelsagent gaat zelf dus geen overeenkomsten aan met klanten.

Franchiseovereenkomst

Een franchiseovereenkomst is een overeenkomst die wordt gesloten tussen franchisegever en franchisenemer. Het is interessant om een franchiseovereenkomst aan te gaan indien u een onderneming wilt opzetten. Bij het aangaan van een franchiseovereenkomst legt u zich vast om uw onderneming uit te oefenen zoals de franchisegever dat wil. In ruil hiervoor krijgt u meestal zaken als een sterk merk en een inkooporganisatie voor terug.

Onze aanpak

Naast de hierboven genoemde overeenkomsten zijn er vele vormen van samenwerkingen mogelijk tussen bedrijven en/of personen. Dit kan gaan om mondelinge afspraken, maar ook om complexe samenwerkingsovereenkomsten. Naast het streven van een goede samenwerking tussen partijen zullen er ook compromissen gesloten moeten worden tussen de belangen van partijen.

Alterlaw stelt altijd de belangen van de cliënt voorop tijdens de onderhandelingen voor een contract. Onze professionals kunnen u begeleiden bij uw juridische contractopties die zijn afgestemd op de kenmerken van uw bedrijf, om zo optimaal mogelijk te profiteren van een samenwerkingsovereenkomst.

Franchiseovereenkomst

Een franchiseovereenkomst is een overeenkomst die wordt gesloten tussen franchisegever en franchisenemer. Het is interessant om een franchiseovereenkomst aan te gaan indien u een onderneming wilt opzetten. Bij het aangaan van een franchiseovereenkomst legt u zich vast om uw onderneming uit te oefenen zoals de franchisegever dat wil. In ruil hiervoor krijgt u meestal zaken als een sterk merk en een inkooporganisatie voor terug.

Onze aanpak

Naast de hierboven genoemde overeenkomsten zijn er vele vormen van samenwerkingen mogelijk tussen bedrijven en/of personen. Dit kan gaan om mondelinge afspraken, maar ook om complexe samenwerkingsovereenkomsten. Naast het streven van een goede samenwerking tussen partijen zullen er ook compromissen gesloten moeten worden tussen de belangen van partijen.

Alterlaw stelt altijd de belangen van de cliënt voorop tijdens de onderhandelingen voor een contract. Onze professionals kunnen u begeleiden bij uw juridische contractopties die zijn afgestemd op de kenmerken van uw bedrijf, om zo optimaal mogelijk te profiteren van een samenwerkingsovereenkomst.