+31 (0) 172 26 30 94 info@alterlaw.nl

Koopovereenkomst, huurovereenkomst, leaseovereenkomst

Het kan voorkomen dat u na het opstellen en ondertekenen van het contract erachter komt dat de bepalingen die zijn opgenomen toch niet in het voordeel van uw bedrijf werken. Het is daarom altijd handig om bij het gehele proces u te laten bij staan door een jurist. Op deze manieren staat niet alleen alles juridisch correct op papier, maar worden uw belangen ook behartigd door een jurist en zal het contract in uw voordeel worden opgesteld.

Alterlaw heeft ruime ervaring met het opstellen van verschillende soorten contracten en helpt u hier graag mee.

Wat zijn commerciële contracten?

Commerciële contracten zijn vaak contracten tussen twee bedrijven om de afspraken vast te leggen die zijn gemaakt. Op deze manier is het duidelijk wat de verplichtingen van partijen over en weer zijn, wie voor wat aansprakelijk is en welke voorwaarden gelden. Voorbeelden van commerciële contracten zijn de koopovereenkomst die ziet op het verkopen en kopen van goederen, de huurovereenkomst die ziet op het reguleren van de relatie tussen verhuurder en huurder en de leaseovereenkomst die ziet op een langere huurperiode van bijvoorbeeld zes maanden.

Algemene informatie over commerciële contracten

Commerciële contracten kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden overeengekomen. Het contractenrecht is namelijk vormvrij wat betekent dat partijen zelf mogen bepalen hoe ze de afspraken vorm willen geven, tenzij de wet stelt dat dit schriftelijk vastgelegd moet worden. Het gaat er in beginsel om dat er sprake is van aanbod en aanvaarding en partijen zich op deze manier over en weer vastleggen.

Bij commerciële contracten zijn de algemene bepalingen van het contractenrecht van toepassing. Het is belangrijk dat de belangen van beide partijen vast komt te liggen in het contract en dat beide partijen de intentie hebben om een contract met elkaar te sluiten. De inhoud van het contract moet wel overeenstemmen met het nationale recht. Indien een partij iets wil wat juridisch gezien niet kan, kan dit ook niet worden opgenomen in het contract. De clausule zal ongeldig worden bevonden op het moment dat er een geschil ontstaat en dit uiteindelijk voor de rechter komt. Het is dus belangrijk om te weten wat uw rechten en plichten zijn en wat er wel en niet kan voordat u een contract opstelt.

De belangrijkste punten die moeten worden opgenomen in het contract zijn de identiteit van beide partijen, de definities van begrippen die alleen specifiek worden gebruikt bij dit contract, uitleg van het doel van het contract, een bepaling die gaat over de goederen of diensten waarvoor u een contract sluit, de duur van het contract, de manier van beëindiging van het contract en wie wanneer en voor wat aansprakelijk is. Naast deze bepalingen zijn er nog veel meer bepalingen die u kunt opnemen in het contract.