+31 (0) 172 26 30 94 info@alterlaw.nl

Vaststellingsovereenkomst

Het kan voorkomen dat de contractuele verplichtingen niet worden uitgevoerd zoals wordt verwacht. In dit geval zal vaak de ene partij een beëindigingsovereenkomst opstellen, zodat het contract met wederzijds goedvinden zal worden beëindigd.

Het beëindigen van een contract en het afwikkelen van een claim worden vaak gezien als de laatste fase. Toch is ook deze fase nog van belang. Het is dan ook verstandig om juridisch advies in te winnen en u te laten ondersteunen door een jurist. Alterlaw kan u begeleiden bij de laatste fase van uw juridische overeenkomsten.

Vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin bijvoorbeeld werknemer en werkgever afspraken vastleggen over de beëindiging van het dienstverband. Dit wordt ook wel ontslag met wederzijds goedvinden genoemd. De overeenkomst bevat onder andere een einddatum van de arbeidsovereenkomst, de ontslagvergoeding en hoe de werkgever omgaat met kosten die worden gemaakt door eventuele juridische ondersteuning.

Indien u de vaststellingsovereenkomst heeft getekend als werknemer, heeft u nog veertien dagen bedenktijd om alsnog van de overeenkomst af te zien. Als de bedenktijd niet is vastgelegd in de overeenkomst heeft u recht op drie weken bedenktijd. Het is dan ook altijd van belang om de overeenkomst goed door te nemen en de vragen die u hierover heeft op te schrijven.

Daarnaast is het van belang dat de voorwaarden die u van belang vindt, worden besproken met uw werkgever. Op deze manier komen niet alleen de belangen van de werkgever naar voren in de overeenkomst, maar ook die van u. Het is dus belangrijk om in gesprek te blijven met uw werkgever.

Om zeker te weten dat u een vaststellingsovereenkomst tekent waarin alles is opgenomen en waarin ook uw belangen naar voren komen, is het verstandig om een jurist in te schakelen. Het aangaan van een vaststellingsovereenkomst is namelijk meer dan alleen het doornemen en het tekenen. Onderhandelingen over de hoogte van de vergoeding, uitbetalen van het laatste loon en de resterende vakantiedagen komen ook vaak voor bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst. Een jurist begeleidt u tijdens dit proces en zal ervoor zorgen dat u een overeenkomst tekent met de meest gunstige voorwaarden.

Onze expertise

Alterlaw heeft een ruime ervaring met betrekking tot het contractenrecht. Onze professionals zijn zich bewust van de valkuilen die zich kunnen voordoen in de laatste fase van een contract. Loopt u ergens tegenaan? Alterlaw kan u helpen bij het beëindigen van uw contractuele verplichtingen of helpen bij het afwikkelen van uw vorderingen op een manier die het beste bij uw belangen past.