+31 (0) 172 26 30 94 info@alterlaw.nl
No cure no pay ≠ kosteloos
21 jul 2020

– Introductie

Onbetaalde facturen zijn voor alle ondernemers een hoofdpijndossier en soms zelfs een nachtmerrie. In sommige gevallen kan de debiteur niet betalen door financiële problemen, in andere gevallen is er radiostilte of wil de debiteur niet betalen omdat hij het niet eens is met de factuur of niet tevreden is met de geleverde diensten of producten. Het resultaat is in alle gevallen dat de schuldeiser (crediteur) een disbalans krijgt in de inkomsten en de uitgaven.

In sommige gevallen kan de schuldeiser in liquiditeitsproblemen komen waardoor hij zelf ook niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Een bijkomend probleem kan bijvoorbeeld zijn dat de schuldeiser inmiddels wel omzetbelasting heeft betaald over de gefactureerde bedragen. Onbetaalde facturen leveren kortom veel financiële en praktische problemen op.

Facturen uitbesteden aan een externe partij

Een drempel voor ondernemers om de onbetaalde facturen uit te besteden aan een externe partij (een incassobureau, een deurwaarder, een juridisch adviesbureau of een advocatenkantoor), is dat hier kosten aan verbonden zijn. Kosteloze incasso waar veel kantoren namelijk mee adverteren, blijkt in de praktijk niet altijd écht kosteloos te zijn. Het incassobureau brengt administratie- en dossierkosten en nog allerlei onverklaarbare en van tevoren niet bekende kosten bij de ondernemer in rekening. Zelfs als er geen resultaat bereikt is. Hierdoor heeft u als ondernemer niet alleen de onbetaalde factuur als schadepost, maar ook de factuur van het incassobureau.

Wat is kosteloos?

De vraag die vervolgens rijst, is in hoeverre kosteloos ook echt kosteloos is als de onbetaalde factuur wordt uitbesteed aan een externe partij. Er zijn drie scenario’s mogelijk:

a. De factuur wordt buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk gecollecteerd;
b. De factuur kan buitengerechtelijk niet gecollecteerd worden door de externe partij en de schuldeiser besluit om het dossier te sluiten zonder gerechtelijke maatregelen;
c. De factuur kan buitengerechtelijk niet gecollecteerd worden door de externe partij en de schuldeiser besluit om de schuldenaar te dagvaarden.

Ad a. De factuur wordt buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk gecollecteerd. Indien schuldeiser met de externe partij een no cure no pay-afspraak maakt, wordt er doorgaans een percentage-afspraak gemaakt. Dat percentage is de commissie van de externe partij in geval van succes. Indien dit bijvoorbeeld 15% is, heeft de externe partij recht op 15% van het gecollecteerde bedrag. Afhankelijk van de afspraken tussen de partijen, kan dit percentage worden berekend over het originele factuurbedrag (vb1) of over het factuurbedrag vermeerderd met buitengerechtelijke incassokosten en de (wettelijke) handelsrente (vb2).

Vb1: het originele factuurbedrag is EUR 1.000,00 en er is 15% aan commissie over dit bedrag overeengekomen. Met buitengerechtelijke incassokosten (EUR 150,00) en de wettelijke handelsrente (EUR 39.78 als de factuur een half jaar verlopen is) komt het totaal te incasseren bedrag op EUR 1.189,78. 15% van het oorspronkelijke factuurbedrag gaat naar de externe partij, EUR 150,00 dus. EUR 1.039,78 komt toe aan de schuldeiser.

Vb2: het originele factuurbedrag is EUR 1.000,00 en er is 15% over het totaal te incasseren bedrag overeengekomen. Met buitengerechtelijke incassokosten (EUR 150,00) en de wettelijke handelsrente (EUR 39.78 als de factuur een half jaar verlopen is) komt het totaal te incasseren bedrag op EUR 1.189,78. 15% van het geïncasseerde bedrag gaat naar de externe partij, EUR 178,47 dus. EUR 1.011,31 komt toe aan de schuldeiser.

Vb3: het originele factuurbedrag is EUR 1.000,00 en er is 15% over het totaal te incasseren bedrag overeengekomen. Met buitengerechtelijke incassokosten (EUR 150,00) en de wettelijke handelsrente (EUR 39.78 als de factuur een half jaar verlopen is) komt het totaal te incasseren bedrag op EUR 1.189,78. Schuldeiser komt met de schuldenaar overeen (via de externe partij) om de kwestie te schikken voor EUR 800,00 (omdat procederen duur kan zijn en uitkomst onzeker, omdat de schuldenaar een goede cliënt is of om een andere reden). EUR 120,00 (15% van EUR 800,00) gaat naar de externe partij en EUR 680,00 dus naar de schuldeiser.

Afhankelijk van de overeengekomen commissie, de hoogte van het bedrag, de (wettelijke) handelsrente en het uiteindelijk geïncasseerde bedrag kan het flink schelen wat u als schuldeiser op uw rekening krijgt indien u de factuur hebt uitbesteed aan een externe partij. Het is en blijft op no cure no pay-basis, maar kosteloos hoeft het dus niet te zijn.

Ad b. De factuur kan buitengerechtelijk niet gecollecteerd worden door de externe partij en de schuldeiser besluit om het dossier te sluiten zonder gerechtelijke maatregelen. Dan wordt het dossier gesloten. Er is niets geïncasseerd, u hoeft als schuldeiser dus ook niets te betalen aan de externe partij (no cure no pay). In dit voorbeeld en dit scenario houdt no cure no pay ook in dat het dossier voor u kosteloos behandeld en gesloten wordt.

Ad c. De factuur kan buitengerechtelijk niet gecollecteerd worden door de externe partij en de schuldeiser besluit om de schuldenaar te dagvaarden. Indien u als schuldeiser besluit om te procederen, dan zal de externe partij hier een vergoeding voor vragen. No cure no pay gaat bij de meeste incassobureaus, juridisch adviesbureaus enz. dan niet op (er zijn hierop wel uitzonderingen). Bovendien moet u dan rekening houden met deurwaarderskosten en griffierechten. Vaak kunt u met de externe partij een afspraak maken waarbij u deze externe partij vooraf een relatief lage vergoeding geeft en hiernaast een succes fee met deze partij afspreekt: u betaalt de schuldeiser bijvoorbeeld EUR 500,00 vooraf en indien de externe partij de rechtszaak voor u met succes weet af te ronden, kunt u deze partij een aanvullend bedrag van EUR 1.000,00 betalen. Geen succesvol einde betekent geen aanvullende betaling aan de externe partij: no cure, less pay.

No cure no pay versus onkosten

In de bovengenoemde scenario’s kunnen externe partijen allerlei kosten in rekening brengen, met of zonder succesvolle afronding van het dossier. Deze kosten worden als “onkosten” bij de schuldeiser in rekening gebracht (bijvoorbeeld kantoor-, administratie- en/of dossierkosten) en worden door de externe partij niet beschouwd als onderdeel van de no cure no pay-afspraak. Als schuldeiser dient u hiermee rekening te houden. Alterlaw brengt op de verzendkosten van een aangetekende brief na geen onkosten in rekening bij de schuldeiser. Dit ligt bij veel externe partijen echter dus anders.

Conclusie

  • No cure no pay hoeft niet altijd kosteloos te zijn;
  • Een incassozaak kan u als schuldeiser geld opleveren (buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke handelsrente), maar het kan u ook geld kosten;
  • Hierboven zijn slechts enkele soorten incassomodellen besproken gebaseerd op no cure no pay. Andere modellen (incassoabonnement, pay per case (een vast bedrag per zaak enz.) zijn hierboven niet aan de orde zijn gekomen;
  • Ons kantoor brengt geen kantoor-, administratie- en dossierkosten in rekening. Bij andere kantoren dient u specifiek na te gaan of er aanvullende kosten gefactureerd worden.

Contact

Uiterst effectief dus en vaak binnen enkele weken opgelost. Heeft u een vraag of wilt u uw zaak aan ons voorleggen? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Over de auteur

Nurlan Agayev

Nurlan Agayev

LLM

Nurlan Agayev is specialist op het gebied van claims, incasso en contracten bij Alterlaw.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Om onze cliënten up to date te houden, houden wij de jurisprudentie bij. In bondige, leesbare artikelen praten wij u bij over de ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Bedankt voor uw aanmelding