+31 (0) 172 26 30 94 info@alterlaw.nl

Artikelen

Om onze cliënten over bepaalde onderwerpen te informeren, schrijven we van tijd tot tijd artikelen. Als u vragen heeft over een specifiek artikel, neem dan gerust contact met ons op.

Gebrek aan het gehuurde: mag de huurder stoppen met het betalen van huur tot het probleem is opgelost?

Gebrek aan het gehuurde: mag de huurder stoppen met het betalen van huur tot het probleem is opgelost?

Mag je als huurder stoppen met betalen van huurpenningen omdat er lekkage is in het gehuurde? Zijn schimmels en vochtplekken een gebrek en moet de verhuurder dus actie ondernemen? Wij bespreken hieronder een zaak over of schimmel- en vochtproblemen in de bedrijfsruimte een gebrek in de zin van artikel 7:204 van het Burgerlijk Wetboek opleveren. Huurder heeft een deel van de huur onbetaald gelaten en verhuurder vordert de betaling van de huur. De rechter dient als eerst te beoordelen voor wiens rekening de gebreken komen.

Lees meer
Zijn de erfgenamen verantwoordelijk voor betaling van de huurachterstand?

Zijn de erfgenamen verantwoordelijk voor betaling van de huurachterstand?

In een recente zaak ging het om de vraag of alle erfgenamen verantwoordelijk zijn voor de huurachterstand die is ontstaan vanaf het moment dat de huurovereenkomst is geëindigd. De rechtbank oordeelt dat dit afhankelijk is of de huurovereenkomst krachtens enig recht of wet is voortgezet. In deze zaak is de huurovereenkomst niet voortgezet, maar heeft een van de erfgenamen de woning na het overlijden van zijn vader gewoon betrokken. De vraagt rijst vervolgens wanneer de huurovereenkomst eindigt indien de huurder komt te overlijden. Een vervolgvraag is dan of alle erfgenamen verantwoordelijk zijn voor de schulden van de overleden huurder en zo ja, voor welk deel.

Lees meer
Moet de huurder meewerken aan een renovatievoorstel van verhuurder?

Moet de huurder meewerken aan een renovatievoorstel van verhuurder?

In geval van dringende werkzaamheden aan het gehuurde moet de huurder aan de verhuurder de gelegenheid geven om renovatiewerkzaamheden uit te voeren. Dit is wettelijk bepaald in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. De wet bepaalt ook dat de verhuurder aan de huurder een redelijk voorstel moet doen. Let op: verwar renovatie niet met verbouwing en andere niet dringende werkzaamheden!

Lees meer
Wat zijn de gevolgen als je informatie achterhoudt wanneer jij je woning verkoopt?

Wat zijn de gevolgen als je informatie achterhoudt wanneer jij je woning verkoopt?

In deze zaak gaat het om de vraag wat de gevolgen zijn van het achterhouden van informatie bij de verkoop van de woning. De verkoper heeft zijn mededelingsplicht heeft geschonden. Naar het oordeel van de rechtbank was deze informatie zo relevant dat de koper de koopovereenkomst niet, althans niet onder dezelfde voorwaarden, zou hebben gesloten indien hij hiervan afwist. De koper heeft in deze zaak dus gedwaald. In plaats van vernietiging van de overeenkomst wil de koper opheffing van het nadeel. Dit houdt in dat er wordt gekeken naar het verschil tussen de daadwerkelijke verkoopprijs en de hypothetische verkoopprijs indien koper had geweten van de achtergehouden informatie.

Lees meer
Wanneer is de aannemer aansprakelijk voor de gebreken in de oplevering?

Wanneer is de aannemer aansprakelijk voor de gebreken in de oplevering?

In deze zaak ging het om de vraag of de werkzaamheden door gedaagde deugdelijk waren uitgevoerd. Eisers stellen dat er gebreken waren in de oplevering. Gedaagde (aannemer) heeft een aantal van deze gebreken erkend, maar een aantal gebreken afgewezen aangezien hij geen goedkeuring had om de vloer open te breken. De rechtbank heeft geoordeeld dat gedaagde niet heeft gewezen op de gebreken die kunnen ontstaan door het niet openbreken van de vloer. Gedaagde heeft dus niet voldaan aan zijn waarschuwingsplicht, waardoor gedaagde ook voor deze gebreken aansprakelijk is.

Lees meer
Drie maanden huurachterstand: mag je als verhuurder de huurovereenkomst ontbinden?

Drie maanden huurachterstand: mag je als verhuurder de huurovereenkomst ontbinden?

In deze zaak heeft huurder (gedaagde) een huurachterstand opgelopen. Verhuurder (eiser) wil de huurovereenkomst ontbinden en de woning ontruimen. De rechter kijkt naar het woonbelang van de huurder. Hierbij speelt ook mee hoe de betalingen in het verleden zijn gelopen. De rechtbank is in deze zaak tot het oordeel gekomen dat eiser de huurovereenkomst kan ontbinden en de woning kan ontruimen.

Lees meer